ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 29-01-2023

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση.   

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο της Κοινότητας Νεάπολης του Δήμου Βοΐου, Νοσοκομείου 1, στις 29.01.2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής  θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Διαχείριση συστάδας 1 Δημοτικού Δάσους Νεάπολης στη θέση «Πυλωριώτικα» για τα διαχειριστικά έτη 2022 -2023. 
  2. Κατάργηση χωματερής στη θέση Σαμαρίνα της κτηνοτροφικής περιοχής Νεάπολης.
  3. Αίτηση του κ. Δέλλα Χρήστου του Νικολάου.
  4. Αίτηση του κ. Σπανδώνη Νικολάου του Ιωάννη.

Ο Πρόεδρος 

Κολιός Ιωάννης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΑΓΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ

2. ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

3. ΜΥΛΩΝΑ ΠΑΡΘΕΝΑ

4. ΠΑΠΑΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

5. ΠΑΡΙΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

6. ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ