Συνεταιρισμός Αρωματικών-Φαρμακευτικών Φυτών Βοΐου…Αναγγελία πρόσληψης 2 ατόμων

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός
Αρωματικών-Φαρμακευτικών Φυτών Βοΐου Κοζάνης με έδρα την Εράτυρα,
επιθυμεί να στελεχώσει στο υποκατάστημά του στην Κοζάνη, στην οδό
Γρεβενών 5, τις παρακάτω θέσεις:


 1. Πωλητής προϊόντων σε ελληνικό και διεθνές δίκτυο.
Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ στον τομέα μάρκετινγκ ή διοίκηση επιχειρήσεων.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφές με το πτυχίο.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης.
 • Δίπλωμα οδήγησης Β΄ κατηγορίας.
 1. Υπεύθυνο παραγωγής παραδοσιακών φαρμακευτικών και κοσμετολογικών προϊόντων.
Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ χημικού, χημικού μηχανικού, φαρμακοποιού.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο εργασίας.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης.
 • Δίπλωμα οδήγησης Β΄ κατηγορίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα βιογραφικά τους ηλεκτρονικά  στο e-mail του συνεταιρισμού kozaniroses@gmail.com έως 30 Νοεμβρίου 2015.