ΤΑΚΤΙΚΗ 2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 12.2.2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτικήδημόσια συνεδρίαση την 12η του μηνός  Φεβρουαρίου 2019 ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  19.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτισταγια τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση του τελικού προϋπολογισμού και του πίνακα στοχοθεσίας έτους 2019 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου (Ν.Π.Δ.Δ.). Εισηγητής ο κ. Τιούκαλιας Δ. Πρόεδρος Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.
2 Υποβολή τροποποιημένου τεχνικού Δελτίου στο ΕΑΠ Δυτ. Μακεδονίας. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
3 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού, για την υλοποίηση του προγράμματος του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους 55-67. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
4 Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού» για το έτος 2019. -Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
5 Επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων του Δήμου  για το έτος 2019. -Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
6 Διαγραφή οφειλών από τους βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.- Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
7 Έγκριση  προϋπολογισμού έτους 2019   του Συνδέσμου  Ύδρευσης  Δήμου  Γρεβενών  και Κοινοτήτων. – Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Αντιδήμαρχος
8 Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Βοΐου για τη συγκρότηση επιτροπής  για τον καθορισμό  των απαιτούμενων Σειρήνων Συναγερμού. -Εισηγητής κ. Τζιλίνης Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.
9 Αιτήσεις
–  ΚΟΙΝ/ΣΗ :  1. Δήμαρχο Βοΐου. 2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης