Τα παιδικά χρόνια στη Σιάτιστα, οι σπουδές στο Παρίσι, η ζωγραφική, η ζωή στην Κοζάνη. Ο Κώστας Ντιος στο αφιέρωμα του kozani.tv από τον Οκτώβριο του 2018 (Δείτε το video)

Διάρκεια 63 λεπτά. – Ο σημαντικός ζωγράφος Κώστας Ντιός, με καταγωγή από την Σιάτιστα,

μιλά στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη

για την τέχνη του, τις σπουδές του στο Παρίσι

τα ενδιαφέροντά του, τους Ανθρώπους,

την ζωή του στην Κοζάνη.

www.kozani.tv