Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή πλακοσκεπούς αγωγού περισυλλογής όμβριων στην Τ.Κ. Πελεκάνου

Υπεγράφη τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2017 η σύμβαση για την κατασκευή πλακοσκεπούς αγωγού περισυλλογής όμβριων μήκους 74 μέτρων στην Τ.Κ. Πελεκάνου του Δήμου Βοΐου,  μεταξύ του Δημάρχου Βοΐου  Δημητρίου Λαμπρόπουλου και του αναδόχου του έργου Καραβελιά Στεργίου.

Αναλυτικότερα, παραπλεύρως του δρόμου που οδηγεί στα κοιμητήρια του οικισμού, υπάρχει πλακοσκεπής αγωγός που ξεκινά από τον οικισμό και καταλήγει σε ρέμα μετά τα κοιμητήρια.  Στο σημείο απέναντι από την είσοδο των κοιμητηρίων, κατά μήκος του αγωγού και για μία απόσταση περίπου 74 μέτρων ο πλακοσκεπής παύει να υφίσταται και υπάρχει πλέον ανοιχτός χάνδακας ενώ στη συνέχεια συνεχίζει πάλι πλακοσκεπής μέχρι το  τέλος του και την κατάληξη σε ρέμα της περιοχής.

Για λόγους υγιεινής προτείνεται η κατασκευή πλακοσκεπούς αγωγού για μήκος 74 μέτρων, όσο δηλαδή και το μήκος του ανοιχτού χάνδακα, ώστε να ενωθούν τα δύο τμήματα του υφιστάμενου πλακοσκεπούς ανάντη και κατάντη του χάνδακα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 26.000 €  και η χρηματοδότηση θα γίνει από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.