Υποδοχή τιμίας κάρας Οσίου Δαβίδ εκ Ευβοίας στο Τσοτύλι Βοΐου Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016