Φυτώκι Βοΐου – Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου -Ιερά Αγρυπνία για την Απόδοση της Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κυριακή 22/8/2021

Ιερά Αγρυπνία για την Απόδοση της Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου την Κυριακή 22/8/2021

Θα Ψαλούν τα Εγκώμια της Θεοτόκου και θα πραγματοποιηθεί περιφορά του επιταφίου της Παναγιάς από το απόγευμα στις 8 έως τι 12:30 .

Εκ του Ιερού Ναού