Φωτοδιαδρομή; Ηλιοβασίλεμα μετά τον Εσπερινό στον Προφήτη Ηλία Νεάπολης Βοΐου 19 Ιουλίου 2016

Απολυτίκιο Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου

 Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ὁ ἔνσαρκος Ἄγγελος, τῶν Προφητῶν ἡ κρηπίς, ὁ δεύτερος Πρόδρομος, τῆς παρουσίας Χριστοῦ, Ἠλίας ὁ ἔνδοξος, ἄνωθεν καταπέμψας, Ἐλισαίῳ τὴν χάριν, νόσους ἀποδιώκει, καὶ λεπροὺς καθαρίζει, διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα.