Φωτοδιαδρομή: Drone-Selfie Στο Εξωκλησι του Αγίου Νικάνορα της Κορυφής Βοΐου 6 Αυγούστου 2016

Σήμερα Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και Λειτουργήσαμε στο εξωκλήσι του Αγίου Νικάνορα στην Κορυφή Βοΐου