Χορήγηση υποτροφιών του κληροδοτήματος Θ. Μανούση σε αριστούχους μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου καταγόμενους από την Σιάτιστα

Ο Δήμος Βοΐου θα χορηγήσει από τα έσοδα της Κληρονομιάς  «Θ. ΜΑΝΟΥΣΗ» σε αριστούχους μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείων, που αρίστευσαν (18,1 και πάνω) την προηγούμενη χρονιά για τα παρακάτω  σχολικά έτη,  καταγόμενοι από την Σιάτιστα, με επιλογή:

  Α)  Σχολικό Έτος  2011-2012, δέκα (10)  υποτροφίες  (προηγούμενο έτος  2010-2011)

  Β)  Σχολικό Έτος  2012-2013, δέκα (10)  υποτροφίες  (προηγούμενο έτος  2011-2012)

  Γ)  Σχολικό Έτος  2013 -2014, δέκα (10) υποτροφίες  (προηγούμενο έτος  2012-2013)

  Δ)  Σχολικό Έτος  2014-2015, δέκα  (10) υποτροφίες  (προηγούμενο έτος  2013-2014)

  Ε)  Σχολικό Έτος  2015-2016, δέκα  (10) υποτροφίες  (προηγούμενο έτος  2014-2015) και

ΣΤ)  Σχολικό Έτος  2016-2017, δέκα  (10) υποτροφίες  (προηγούμενο έτος  2015-2016)

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε  90,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Βοΐου (Δημοτικό Κατάστημα Σιάτιστας) αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι τις 02/03/2018.

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Δημοτικό Κατάστημα  Σιάτιστας – Δήμου Βοΐου στο τηλ. 2465 3 50112.