“Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός “

Ένα Μικρό απόσπασμα απ΄την Προς Γαλάτας Επιστολής του Αποστόλου Παύλου , αν και αύριο Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως το Αποστολικό Ανάγνωσμα είναι από την Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆ
(Κεφ. Δ’,14-Ε’,6), αλλά ας δούμε αγαπητοί μου αδελφοί το πώς αισθάνονταν ο Απόστολος των Εθνών την ένωσή του ή καλύτερα την ζωή του με τον Χριστό.Γαλ. 2,20           Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

Γαλ. 2,20                  Εγώ έχω σταυρωθή μαζή με τον Χριστόν και δεν ζω πλέον εγώ, ο παλαιός φυσικός άνθρωπος, αλλά ζη μέσα μου ο Χριστός. Αυτήν δε την ζωήν που ζω μέσα στο σώμα μου τώρα, την ζω με την χάριν και την δύναμιν της πίστεως στον Υιόν του Θεού, ο οποίος με έχει αγαπήσει και παρέδωκε τον ευατόν του εις σταυρικόν θάνατον, δια την σωτηρίαν μου.

Γαλ. 2,21           Οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ· εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν.

Γαλ. 2,21                   Οχι, δεν απορρίπτω την χάριν του Θεού. Μη γένοιτο να διαπράξω ποτέ τέτοιαν φοβεράν απερισκεψίαν. Μενω εις την χάριν. Διότι εάν η δικαίωσις ήτο έργον του Νομου, άρα ήτο μάταιος και ανωφελής ο θάνατος του Χριστού. Αυτό όμως είναι άτοπον και βλάσφημον”.

Ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός 

Εγώ έχω πεθάνει στο σταυρό μαζί με το Χριστό. Και δε ζω πια εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός»

Με αυτά τα λόγια ήθελε ο Απόστολος Παύλος να πεί στους Γαλάτες: αυτά που σας διδάσκω δεν είναι δικά μου, από τον Χριστό τα παρέλαβα και σας τα λέγω. Το δικό μου θέλημα έχει πεθάνει. Το θέλημα του Θεού κυριαρχεί στη ζωή μου. Έχω ανοίξει την καρδιά μου στον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μου και Θεό μου και Αυτός έχει εγκατασταθεί μέσα μου. Ό,τι επιθυμεί ο Χριστός κάνω· ό,τι μου αποκαλύπτει Εκείνος διδάσκω. Επομένως να έχετε εμπιστοσύνη απόλυτη σε αυτά που σας διδάσκω. Αυτό που θα σας σώσει δεν είναι η τήρηση των νομικών διατάξεων αλλά η πίστη, η αφοσίωση, η αγάπη και η υπακοή στον Ιησού Χριστο, τον αληθινό Θεό. Και προσθέτει ο Απόστολος: «η τωρινή σωματική μου ζωή είναι ζωή βασισμένη στην πίστη μου στον Υιό του Θεού, που με αγάπησε και πέθανε με τη θέλησή Του για χάρη μου» (στίχ.20).

Αδελφοί μου, ας μιμηθούμε κι εμείς τον φλογερό Απόστολο Παύλο στην αφοσίωσή του προς τον Χριστό. Ας ανοίξουμε κι εμείς την καρδιά μας, όπως εκείνος, για να έλθει να κατοικήσει μέσα μας ο Χριστός. Ας παραδώσουμε το τιμόνι της ζωής μας στα χέρια του Χριστού, να μας κατευθύνει Εκείνος σε κάθε ενέργειά μας. Το δικό μας θέλημα να το υποτάξουμε στο θέλημα του Χριστού. Να θέλουμε ό,τι θέλει Εκείνος. Και να είμαστε βέβαιοι ότι ο Χριστός που πέθανε στο Σταυρό από αγάπη για μας, ως Πάνσοφος Θεός θα μας καθοδηγεί πάντοτε στον σωστό δρόμο, προς δική μας ωφέλεια, για το δικό μας καλό.

Αμήν