Η Πρώτη μας Φωτοδιαδρομή για το 2017 : Μαστοροχώρια Κόνιτσας : Καστάνιανη, Χιονιάδες, Γοργοπόταμος 2/1/2017

Καστάνιανη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χιονιάδες
 

 

 

 

 

 

 

 
Γοργοπόταμος