Φθινοπωρινή Φωτοδιαδρομή: Κλεισώρεια, Ζώνη, Δραγασιά, Όντρια Νοέμβριος 2017

Κλεισώρεια

 

 

 

 

 

 

Ζώνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραγασιά