Φωτοδιαδρομή Ανάμεσα στο Ροδοχώρι , Κριμίνι , και Λούβρη Βοΐου 27/3/2018