Φωτοδιαδρομή : Αξιόκαστρο και Πολύλακκος Βοΐου 15/5/2020

Χριστός Ανέστη !

Σήμερα 15η Μαΐου του 2020 . πήγαμε παρέα με τον Παναγιώτη στο Αξιόκαστρο και τον Πολύλακκο  Βοΐου . Η θερμοκρασία να ανεβαίνει και η Αφρικανική Σκόνη όπως μας είχαν πει να είναι στον ορίζοντα ορατή .Καλή Αντάμωση στο Βόιο

Αξιόκαστρο

Πολύλακκος