Φωτοδιαδρομή : Απόγευμα Κυριακής 4 Μαρτίου 2018 στην Εράτυρα Βοΐου

 

 

 

 

 

Παπάς βαρεί τα σήμαντρα