Φωτοδιαδρομή: Από την Κορυφή Βοΐου φτάσαμε στα Όντρια 19/12/2017