Φωτοδιαδρομή: Βουχωρίνα Βοΐου Κυριακή 23 Μαρτίου 2014