Φωτοδιαδρομή : Βόλτα Παραποτάμια πλησίον του Αλιάκμονος Μέρος Ά 14-11-2-014