Φωτοδιαδρομή: …….. Εγκαταλείπω …. Εγκαταλείπεις ….. Εγκαταλείπουμε 19-1-2015