Φωτοδιαδρομή: Εράτυρα-Γαλατινή-Σιάτιστα Μέρος Ά 14-2-2014

Σήμερα ακολουθήσαμε  την διαδρομή Εράτυρα -Γαλάτινη-Σιάτιστα, σε αυτό το πρώτο μέρος θα δούμε τις εικόνες από την Εράτυρα προς την Γαλατίνη και στο δεύτερο μέρος που θα ακολουθήσει στην συνέχεια, τις εικόνες από την Γαλατινή Προς την Σιάτιστα.