Φωτοδιαδρομή : Καλοκαιρινή Εκδήλωση 2017 Ολυμπιακής Φλόγας Νεάπολης Βοΐου