Φωτοδιαδρομή: Κορέστεια- Γάβρος , Κρανιώνας Καστορίας 23 Σεπτεμβρίου 2016