Φωτοδιαδρομή: Κυριακάτικη Βόλτα (Χρυσαυγή,Λούβρη, Περιστέρα) 2-3-2014

Στην Χρυσαυγή Βοΐου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην Λούβρη Βοΐου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην Περιστέρα  Βοΐου