Φωτοδιαδρομή: Λίμνη Πολυφύτου – Υψηλή Γέφυρα Σερβίων 14-1-2015