Φωτοδιαδρομή : ” Μαζεύοντας τα Λούδια” στον Κρόκο Κοζάνης 2 Νοεμβρίου 2017