Φωτοδιαδρομή: Μπούρινος, Έξαρχος Γρεβενών, Άγιος Ιωάννης Γιάγκοβης 21 Σεπτεμβρίου 2016