Φωτοδιαδρομή: Νεκρά Φύση ή Καλύτερα Παγωμένη Φύση -10 στις 2 το Μεσημέρι 9 Ιανουαρίου 2017