Φωτοδιαδρομή : Νόστιμο ,Σκαλοχώρι ,Στέρνα Βέλος ,Βελανιδιά, και Χειμερινό 11-2-2014

Σήμερα κάναμε μαι Φωτογραφική διαδρομή, από το Νόστιμο της Καστοριάς   και περάσαμε από τό : Νόστιμο ,Σκαλοχώρι ,Στέρνα Βέλος ,Βελανιδιά, κάνοντας μια τελευταία στάση απέναντι από το Χειμερινό. Στην Διαδρομή μας  αυτή φωτογραφίσαμε την γύρω από τα χωριά αυτά περιοχή .