Φωτοδιαδρομή : Πανδαισία από Ήχους , Εικόνες , και Χρώματα ….

Ήχους , Εικόνες , και Χρώματα μπορούμε να δείξουμε , τα Αρώματα που απολαμβάνουμε δυστυχώς όχι !