Φωτοδιαδρομή : Πελεκάνος Βοΐου Παρέα με τον Πλαζομίτη στο Καζάνι της Αθανασίας 15-11-2014