Φωτοδιαδρομή : Στην Τριάδα Βοΐου, κατέβασμα μέχρι το Πετρογέφυρο 15-5-2014