Φωτοδιαδρομή Στον Αστερόκοσμο Θεσσαλονίκης Παραμονή Χριστουγέννων 2017