Φωτοδιαδρομή : Στον Μόλο της Λίμνης των Ιωαννίνων με ομίχλη και βροχή 26-11-2014