Φωτοδιαδρομή Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 -Μια Καθημερινή μας στο Βόιο