Φωτοδιαδρομή Το Βόιο που πρασίνισε από ψηλά 6-5-2015