Φωτοδιαδρομή: Χειμωνιάτικος Τόπος: Από το Καλονέρι Βοΐου στην Παγωμένη Λίμνη στο Μαυροχώρι Καστοριάς 13 Ιανουαρίου 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Παγωμένη Λίμνη