Φωτοδιαδρομή: Χρυσαυγή Βοΐου -Το Ρέμα και το γεφύρι της Βαθιάς 8-3-2015

Το ένα από τα δύο γεφύ­ ρια της Μοιραλής (παλιό όνομα   του χωριού Χρυσαυγή), βρίσκεται στην ανατολική έξοδο του χωριού προς το χωριό Κορυφιι, πάνω στο ρέμα που έρχεται από το βουνό Νιδρούζι Γρεβενών (φωτ. 8). Είναι μονότοξο, με μήκος 18 μ., πλάτος 2,40 μ., ύψος 5,40 μ. και άνοιγμα τόξου 10 μ. Επάνω του σώζεται υπόλειμμα πέτρινου στηθαίου.

Σε εγχάρακτη πλάκα, η οποία αφαιρέθηκε από το γεφύρι και εντοιχίστηκε σε καινούργιο τσιμεντένιο γεφύρι, ακριβώς δίπλα από το παλιό, υπάρχει η χρονολογία «1795 ΜΙΝΥ ΙΟΥΛΙΟΥ»20. 
Το γεφύρι συνέδεε την Χρυσαυγή με την Κορυφή και το Τσοτύλι.

(Από το βιβλίο του Γεωργίου Τσότσου “Tα Πέτρινα Γεφύρια του Βοΐου”