Φωτοδιαδρομή: 2 Αυγούστου 2018 : Προσωπογραφία -Τοπογραφία -Κορυφή Βοΐου