Φωτοδιαδρομή : Eν Πλω στην Λίμνη των Ιωαννίνων 25- 6 -2015