Φωτοδιαδρομή : O Τόπος μας πάντα Θα μας Συναρπάζει Μέρος Β’ 19-11-2014

 

Έχουμε κάνει αρκετές φωτοδιαδρομές στις περιοχές του Βοΐου, τις έχουμε γυρίσει από δύο και τρεις φορές την κάθε μιά , αλλά και πάλι δεν φτάνει……. γιατί ……… όσες φορές και να γυρίσουμε το Βόιο, και με όλες τις συνθήκες ………. 

Πάντα θα μας συναρπάζει !