Αντίθετοι στο Κλειστό Κέντρο 20 Πρόεδροι της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης