Τovoion Tv Στο “Κερνάμε Ελλάδα” στην Έκθεση στα Κοίλα Κοζάνης 13/11/2016