Tovoion Tv Ευρωσιναϊτικό Κέντρο του Ιδρύματος Όρους Σινά (ΙΟΣ) της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, στην Τραγάνα Λοκρίδος 24/11/2020

Eoρτή της Αγίας Αικατερίνης αύριο και το σημερινό μας αφιέρωμα στο Ευρωσιναϊτικό Κέντρο του Ιδρύματος Όρους Σινά (ΙΟΣ) της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, στην Τραγάνα Λοκρίδος , Φθιώτιδος, που επισκεφτήκαμε πέρσι κατά την επιστροφή μας από την Αθήνα.

Τὸ Ἵδρυμα Ὄρους Σινᾶ (ΙΟΣ)
Ἡ παλαίφατη Ἱερὰ Μονὴ Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ -Ἁγίας Αἰκατερίνης (ἵδρυση 6ος αἰ.), ποὺ εὑρίσκεται στὸ Νότιο τμῆμα τῆς Σιναϊτικῆς χερσονήσου (Αἴγυπτος), γνωστὴ καὶ ὡς «συμπυκνωμένο Βυζάντιο» λόγῳ τοῦ ἀριθμοῦ, τῆς παλαιότητος καὶ τῆς σημασίας τῶν κειμηλίων της (κατέχει τὴν μεγαλύτερη καὶ ἀρχαιότερη συλλογὴ εἰκόνων καὶ τὴν μεγαλύτερη μοναστηριακὴ βιβλιοθήκη), ἔχει συστήσει ἐπὶ εὐρωπαϊκοῦ ἐδάφους, μὲ ἕδρα τὴν Ἀθήνα τὸ Ἵδρυμα Ὄρους Σινᾶ (ΙΟΣ), κοινωφελῆ Ὀργανισμὸ πνευματικοῦ, ἀνθρωπιστικοῦ καὶ ἐπιστημονικοῦ χαρακτῆρα (ΦΕΚ 752/Β 1986).
Στὶς δραστηριότητες τοῦ ΙΟΣ ἐντάσσεται μεταξὺ ἄλλων ἡ ψηφιοποίηση τῶν Σιναϊτικῶν κειμηλίων (εἰκόνων, χειρογράφων, ἔργων μικροτεχνίας, ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ κλπ) καὶ ἡ διευκόλυνση τῆς διεθνοῦς ἐπιστημονικῆς κοινότητος ὡς πρὸς τὴν μελέτη τῆς Σιναϊτικῆς πνευματικῆς καὶ πολιτιστικῆς παραδόσεως.
Στὸ πλαίσιο αὐτό, τὸ ΙΟΣ κατασκευάζει, ὅπως προαναφέρθηκε, στὴν Τραγάνα Φθιώτιδος ἕνα πολυδύναμο συγκρότημα, τὸ Εὐρωσιναϊτικὸ Κέντρο, ὡς βάση τῶν δραστηριοτήτων του.
Τὸ Κέντρο στὴν πλήρη του μορφὴ θὰ περιλαμβάνει ποικίλα κτήρια (Βιβλιοθήκη, Μουσεῖο, Ἐκπαιδευτικὴ Ἑστία κ.ἄ.), καθὼς καὶ κέντρο περιθάλψεως ὑπερηλίκων ἀλλὰ καὶ χρονίως πασχόντων.
Κατὰ τοὺς δύσκολους αὐτοὺς καιροὺς ποὺ διέρχεται ἡ Μέση Ἀνατολή καὶ ἡ Χώρα τοῦ Νείλου μὲ ἐπιτακτικὸ τὸ αἴτημα τῆς καλῶς νοουμένης δημοκρατίας, ἡ Μονὴ Σινᾶ μὲ τὴν ἐκδήλωση τῶν Ἐγκαινίων, μεταξὺ ἄλλων, ὑπενθυμίζει τὴν δικὴ της ἐμπειρία διαλόγου καὶ εἰρηνικῆς συνυπάρξεως λαῶν καὶ διαφορετικῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων, καθὼς συμβιώνει ἁρμονικὰ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες μὲ τοὺς περιοίκους μουσουλμάνους Βεδουΐνους.
Στὴ δύσκολη δὲ καμπὴ ποὺ εὑρίσκεται ἡ Ἑλλὰς, μὲ ἕνα ἀναπτυξιακὸ ἔργο μεγάλου βεληνεκοῦς, ὅπως τὸ Εὐρωσιναϊτικὸ Κέντρο, ἐπιθυμεῖ νὰ ὑπογραμμίσει τὴν ἀνάγκη γιὰ αἰσιόδοξη ἀντιμετώπιση καὶ γιὰ ἀγῶνα, μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι τὰ πνευματικά, πολιτιστικὰ καὶ ἀνθρωπιστικὰ ἔργα δὲν εἶναι διακοσμητικὸ στοιχεῖο καὶ πολυτέλεια, ἀλλὰ ἀποτελοῦν ἀναγκαιότητα καὶ προτεραιότητα.

Η Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Όρος ΣινάΗ Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά (ή Ιερά Μονή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά όπως αποκαλείται επίσημα), είναι κτισμένη στις παρυφές του όρους Σινά, στην ομώνυμη χερσόνησο. Η Μονή αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Σύμφωνα με μαρτυρίες, θεωρείται η παλαιότερη χριστιανική μονή στον κόσμο, παρόλο που και η Ιερά Μονή του Αγίου Αντωνίου κοντά στο Κάιρο, θεωρείται ότι κατέχει ανάλογη διάκριση.
Ιστορικά, η παλαιότερη μαρτυρία για ύπαρξη μοναστικής ζωής στη περιοχή είναι του 381-384 μ.Χ. Επί βυζαντινού αυτοκράτοραΙουστινιανού, ανάμεσα στο 527 και 565, ανεγέρθηκε η μονή στο σημείο που βρίσκονταν η «φλεγόμενη βάτος» του Μωυσή. Το μέρος θεωρείται ιερό για χριστιανούςμουσουλμάνους και εβραίους.
Ως απάντηση σε αίτημα μοναχών της μονής για προστασία, η μονή έλαβε από τον Μωάμεθ «ιδιόγραφη υποχρέωση» ή Διαθήκη (Αχτναμέ), επικυρωμένη με το αποτύπωμα της ίδιας της παλάμης του, που περιγράφει τα δικαιώματα των χριστιανών που ζουν με τους Μωαμεθανούς.
Η βιβλιοθήκη της μονής διατηρεί την δεύτερη μεγαλύτερη συλλογή χειρογράφων και εγχειριδίων της πρωτοχριστιανικής περιόδου, μετά από αυτή του Βατικανού. Ο «Σιναϊτικός κώδικας», που βρίσκονταν αρχικά στη μονή ως τον 19ο αιώνα, τώρα βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου.
Στο μοναστήρι βρίσκονται επίσης εικόνες, οι παλαιότερες από τις οποίες είναι του 5ου και του 6ου αιώνα. Κατά αυτή τη περίοδο διετέλεσε ηγούμενος της μονής ο άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης ο λεγόμενος «της Κλίμακος».