Έκτακτη Δημόσια Συνεδρίαση Δήμου Βοΐου 16/3/2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την 16η του μηνός Μαρτίου 2016 ημέρα  Πέμπτη   και  ώρα  14.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1

Σύναψη  νέας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υποβολή του υπολειπομένου τμήματος της πράξης : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΑ Ε.Ε.Λ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ» στη Νέα Προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

2

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας δημοτικών συμβούλων,  για  τη  συμμετοχή τους σε ειδική ενημερωτική συνάντηση των ΠΕΔ  Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: [Διοικητική Μεταρρύθμιση και αλλαγές στον «Καλλικράτη»], που  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017, στην Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για το λόγο ότι πρέπει να ληφθούν  αποφάσεις στα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Βοΐου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης