Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου στο Σύνδεσμο Γουνοποιών Σιάτιστας

 Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ        

          ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ – ΓΟΥΝΕΜΠΟΡΩΝ 

                           ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

               « Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ »

ΒΙΟΠΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΗΛ. 2465021164 ΦΑΧ 2465022960

                     Email: syngsiat@gmail.com

                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ…854……

                                                                                             Σιάτιστα…19/12/2018…

                                                          ΠΡΟΣ: ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Στις 16 Δεκεμβρίου 2018 διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου στο Σύνδεσμο Γουνοποιών Σιάτιστας, Ελεγκτικής Επιτροπής και εκλεκτόρων στην Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας. 

Ψηφίσαντες 307.  Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και της Ελεγκτικής Επιτροπής έγκυρα 304, λευκά 0, άκυρα 3.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου εκλέχτηκαν:

  1. Κάτανας Λάζαρος του Στεργίου                 183    Ψήφοι
  2. Μούσιος Νικόλαος του Χρήστου               173       “ “
  3. Μπότσκαρης Ναούμ του Γεωργίου            158      “ “
  4. Μήλιος Κωνσταντίνος του Αθανασίου       149      “ “  κατόπιν κλήρωσης
  5. Μπλέτσας Ιωάννης του Δημητρίου            149      “ “ κατόπιν κλήρωσης
  6. Γράβας Αναστάσιος του Μιχαήλ                142      “ “
  7. Γκούγκας Νικόλαος του Παναγιώτου         121      “ “

Αναπληρωματικό μέλος στο Δ.Σ. του Συνδέσμου:

  1. Μπατσής Δημήτριος του Βασιλείου           107       “ “

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν:

      1. Μπούρτσος Γεώργιος του Αναστασίου      229   ψήφοι

      2. Παπάς Σωτήριος του Αργυρίου                  191     “ “         

      3. Κουφογιάννης Χρήστος του Αναστασίου   190      “ “

Ψηφίσαντες 307.   Για την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας  έγκυρα  299,  λευκά 2,  άκυρα 6 .

Για την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας εκλέχτηκαν:

     1.  Κοσμίδης Δημήτριος του Ιωάννου                108  ψήφοι

     2.  Τζιλίνης Ζήσης του Ελευθερίου                     102   “ “

     3.  Χιόνος Κωνσταντίνος του Γεωργίου   92  “ “

     4.  Κάτανας Λάζαρος του Στεργίου                      78  “ “   κατόπιν κλήρωσης

     5.  Μούσιος Νικόλαος του Χρήστου   78  “ “   κατόπιν κλήρωσης

     6.  Μπλέτσας Ιωάννης του Δημητρίου     67  “ “

     7.  Λάγγας Αθανάσιος του Δημητρίου   58  “ “

     8.  Μπότσκαρης Ναούμ του Γεωργίου   55  “ “

     9.  Γκούγκας Νικόλαος του Παναγιώτου   48  “ “

   10. Γράβας Αναστάσιος του Μιχαήλ    44  “ “

   11.  Μήλιος Κωνσταντίνος του Αθανασίου   40  “ “

   12. Βάρκα Αλεξάνδρα – Μαρία του Γεωργίου         37  “ “

   13.  Δούβλος Βασίλειος του Δημητρίου   18  “ “

   14.  Γκαγκασούλης Χρήστος του Ευαγγέλου          12  “ “

                           Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ώττας Βασίλειος 

2. Καλαμπούκας Ιωάννης

3. Μπούρτζος Παναγιώτης