ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 23.4.2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτικήδημόσια συνεδρίαση την 23η του μηνός Απριλίου 2019 ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  14.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτισταγια τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1 Καθορισμός θέσεων Μαθητείας στα πλαίσια πρακτικής άσκησης των μαθητών  των ΕΠΑ.Λ και Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑ.Σ. και Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.» κατά το σχολικό έτος 2019 -2020. -Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
2 Έγκριση 4ης τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων/Εξόδων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου οικονομικού έτους 2018. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
3 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση Πετρογέφυρας Ροδοχωρίου». – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
4 Τεκμηρίωση ιδιοκτησίας πετρογέφυρου Αγίας Σωτήρας (Σβόλιανης). – Εισηγητής ο Λαμπρόπουλος Δ. Δήμαρχος.
5 Έγκριση τροποποίησης υπ. αρ. 16/2017 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια Υλικών & Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Δ. Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
6 Έγκριση τροποποίησης υπ. αρ. 8/2018 μελέτης «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ. Βοΐου».- Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
7 Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΛΥΚΟΚΕΡΑΣΙΑΣ».- Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
8 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Εράτυρας». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
9 Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διευθέτυση ομβρίων υδάτων στην περιοχή του γηπέδου στον οικισμό Γαλατινής».-  Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
10 Μεταφορά θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. -Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Αντιδήμαρχος.
11 Μεταφορά εξοπλισμού Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας «Α.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΜΑΕΣΤΡΟΣ Α.Ε.» και «Α.Π. ΔΥΤΙΚΟ ΑΣΚΙΟ Α.Ε.», από την ΤΚ Γαλατινής. -Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Αντιδήμαρχος.
12 Αιτήσεις.
–  ΚΟΙΝ/ΣΗ :  1. Δήμαρχο Βοΐου. 2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης