ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29-6-2022

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Γαλατινής, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019,  την 29ητου μηνός  Ιουνίου του έτους 2022 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ». – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
2Τροποποίηση  της αριθ. 29/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: – Πρόταση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη παραχώρηση του Φυτωρίου Νεάπολης στο Δήμο Βοΐου. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
3Ίδρυση και Λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιαούσης Ν.
4Έγκριση παραχώρησης προς χρήση των απαιτούμενων κοινοχρήστων χώρων για την κατασκευή τεσσάρων (4) υπόγειων – ημιυπόγειων ή και συνεπτυγμένων (compact) υποσταθμών στα πλαίσια του συνολικού έργου (Α’ και Β’ Φάση) αισθητικής αναβάθμισης Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην πόλη της Σιάτιστας. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
5Διοργάνωση Α΄ εμποροπανήγυρης Τσοτυλίου. – Εισηγήτρια η κ. Πάτρα Ν. Αντιδήμαρχος
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων.